Luovan ilmaisun menetelmät

 

Luovan ilmaisun menetelmillä, eli monipuolisesti taidelähtöisiä välineitä käyttäen, voidaan ilmaista itseä. Muun muassa maalausta, kuvaa, valokuvaa, liikettä, mielikuvaa tai savea voidaan käyttää erilaisten asioiden työstämiseen. Keskeistä on kosketuksen saaminen omaan luovuuteen ja omaan ytimeensä.

Luovat ja taidelähtöiset menetelmät auttavat oivaltamaan ja ymmärtämään elämäämme, vahvistavat itsetuntemustamme. Keskitymme kohtaamaan asioita, ilmiöitä ei-sanallisin keinoin, toiminnan ja kokemisen kautta. Kaikki tapahtuu meidän omilla ehdoillamme ja sen hetkisellä ymmärryksellä, eheyttäen.

Ryhmä sopii erityisesti sinulle joka haluat voimavaroja työ- ja yksityiselämässä jaksamiseen. Olet kiinnostunut oman itsen tutkimisesta ja olet valmis astumaan luovan prosessin vietäväksi.

 

 

Palvelut

  • Luovuusterapiaa yksilö- ja ryhmäohjauksena
  • Luovan ilmaisun ryhmät
  • Itsetuntemus- ja luovuuskursseja
  • Työhyvinvointipäiviä taidelähtöisillä menetelmillä  

Järjestän yrityksille ja yhdistyksille työhyvinvointi- ja virkistyspäiviä luovia menetelmiä käyttäen. Kannustan kokeilemaan iloa ja uusia ajatuksia tuottavaa luovaa toimintaa!

  • Työnohjausta luovilla menetelmillä

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen väline. Siinä asetetaan tavoitteita sekä pidetään yllä ja kehitetään näin ammatillisuutta. Tavoitteena on myös hyvän työvireen ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Työnohjauksella voidaan parantaa työilmapiiriä ja työn mielekkyyttä, voidaan eheyttää ja voimauttaa koko työyhteisöä. Taidelähtöiset ja luovat menetelmät auttavat käsittelemään ja työstämään oman elämän sekä työyhteisön teemoja.

  • Taidekurssit
  • Vedic Art perus- ja jatkokurssit

Vedic Artissa on kyse taiteen seitsemästätoista vedisestä prinsiipistä, jotka on kehittänyt ruotsalainen kuvataiteilija Curt Källman. Vedic Art sopii kaiken ikäisille; lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka haluavat vapauttaa luovuuttaan maalaamalla – taiteen harrastajille ja täydentävänä koulutuksena luovilla aloilla toimiville. Vedic Art soveltuu myös niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta maalaamisesta. Opetuksessa keskitytään luovuuden käynnistämiseen, ei varsinaisiin maalaustekniikoihin.

Vedic Art ei ole taidesuuntaus eikä myöskään idelogia, filosofia tai uskonto. Vedic Art on luovan olemisen ja syvemmän tietoisuuden tila, joka nousee hiljaisuuden kokemuksesta. Sen avulla opimme käyttämään rajoja saavuttaaksemme luovuuden rajattomuuden. Kurssin ajankohdat ja paikka sovitaan yhdessä ilmoittautuneiden kanssa.

  • Työpajat

Terapeuttinen taidetyöpaja

Virtaa väreistä, voimaa muodoista. Maalaamme, piirrämme, teemme kollaaseja ja muotoilemme savea. Kurssilla saat välineitä itseesi tutustumiseen ja voimavarojesi esille tulemiseen. Taide antaa turvallisen välineen tälle tutkimusmatkalle. Itseä vahvistavat ja voimistavat taidelähtöiset ja luovuusterapeuttiset menetelmät auttavat meitä virittymään ja antautumaan luovan prosessin vietäväksi. Kurssi sopii kaikille, aikaisempaa kokemusta luovista välineistä ei tarvitse olla.

Keramiikkakurssit

Järjestän keramiikkakursseja keramiikan tekniikoiden opetteluun. Kursseja, joissa keskitytään savimateriaalin avulla oman henkilökohtaisen taiteellisen ilmaisun vahvistamiseen.

Arkitoiminta Lahdessa, viikonloppu- ja kesäkurssit eripuolilla Suomea. Tulevat kurssit löydät Ajankohtaista sivulta.